Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 21 óra 9 perc

20KATA

23 óra 12 perc
Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, Bevallás 40 százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére a 2020. évre

PTGSZLAH

2020, szeptember 29 - 13:59
Adatlap a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatásához  Kérjük, az új verziót használni szíveskedjenek.

2008INT

2020, szeptember 29 - 09:38
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - Monthly Declaration on social contribution tax, contributions and other data for subjects as per section 56/A of Act LXXX of 1997.

1929

2020, szeptember 25 - 10:35
Bevallás és 1929-A adatszolgáltatás a 2019. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

NAV_J40

2020, szeptember 25 - 10:24
Kérelem a Jöt. 18. § (12) bekezdése szerinti egy szállítmányra szóló jövedéki biztosíték teljesítésére Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J38

2020, szeptember 25 - 10:23
Kérelem a felajánlott jövedéki biztosíték elfogadására/az elfogadott vagy eltérőösszegben megállapított jövedéki biztosíték módosítására

NAV_J37

2020, szeptember 25 - 10:22
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére

NAV_J34

2020, szeptember 25 - 10:21
Kérelem a jövedéki biztosíték készfizető kezesként történő teljesítésének engedélyezéséhez

NAV_J31

2020, szeptember 25 - 10:20
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek engedélyezésére

NAV_J20

2020, szeptember 25 - 10:19
Motorfejlesztés bejelentése

NAV_J21

2020, szeptember 25 - 10:19
Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utániadó-visszaigénylés érvényesítéséhez Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

20ELEKAFA

2020, szeptember 24 - 11:38
Kérelem az Art 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az EK valamely tagállamából megillető héa visszatérítéséhez

20T34

2020, szeptember 23 - 22:00
A TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓAZONOSÍTÓJELÉNEK, VÁMAZONOSÍTÓ SZÁMÁNAK EGYEDI KIADÁSÁHOZ, AZ ADATELTÉRÉSEK RENDEZÉSÉHEZ ÉS LEVELEZÉSI CÍM BEJELENTÉSÉHEZ

2017

2020, szeptember 23 - 15:16
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez

IAFAK

2020, szeptember 22 - 12:27
Kérelem és kiigazítási nyilatkozat a belföldön nem letelepedett adóalanyokat és a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személyeket megillető általános forgalmiadó-visszatérítéshez

2058

2020, szeptember 22 - 12:27
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségeiről

20T201TSZ

2020, szeptember 16 - 22:00
BEJELENTŐ- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP AZ ADÓKÖTELES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ TÖRZSKÖNYVI JOGI SZEMÉLYEKNEK

BEV_J04

2020, szeptember 16 - 22:00
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J02

2020, szeptember 16 - 22:00
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes éshabzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék utánfizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzésseltörténő helyesbítéséről

2020

2020, szeptember 16 - 08:00
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről