Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 1 hét 4 nap

2141

2022, január 14 - 00:01
Bevallás a társasházak, a magánalapítványok és a bizalmi vagyonkezelők részére a 2021. évi személyi jövedelemadóról

10. PÓTLAP

2022, január 14 - 00:01
Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

22T1041

2022, január 12 - 23:00
Bejelentő és változásbejelentő adatlap a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól

22T1042E

2022, január 12 - 23:00
Bejelentőés változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásrairányuló atipikus jogviszony bejelentésének adatairól

22T1011U

2022, január 12 - 23:00
Bejelentő lap a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. tv. 44.§-a, illetve 71.§ (2) és (7) bekezdése alapján

2208

2022, január 12 - 18:13
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

2258

2022, január 12 - 15:16
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről

2208INT

2022, január 12 - 11:51
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

21KATA

2022, január 12 - 10:04
Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás 40 százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére a 2021. évre

2297

2022, január 12 - 00:01
Bevallás a bevándorlási különadóról

21SZJA

2022, január 12 - 00:01
Bevallás a 2021. évre a személyi jövedelemadóról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

21EGYSZA

2022, január 12 - 00:01
Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

BEVTERVK

2022, január 12 - 00:00
KÉRELEM az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez

2108

2022, január 11 - 11:33
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

2271

2022, január 10 - 16:59
Bevallás a tevékenységét 2022. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2022. évben vagy 2023. évtől választó adózók részére

21NYK

2022, január 10 - 00:01
a külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2021. adóévre

21RENDNY

2022, január 7 - 11:20
Rendelkezés a 2021. évre vonatkozóan a társasági adóelőleg kedvezményezett célra történő felajánlásáról  Kérjük, hogy a nyomtatvány legutóbbi verzióját (2.0) szíveskedjen benyújtani.

NAV_J42

2022, január 6 - 13:46
Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

22HIPAK

2022, január 5 - 21:00
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

16HIPA

2022, január 5 - 21:00
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén