Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 16 óra 14 perc

20J03

2020, február 17 - 11:22
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

EMEGKERH

2020, február 17 - 10:23
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER

2020, február 17 - 10:22
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VBBA

2020, február 13 - 13:31
Bejelentő adatlap belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét visszteher mellett történő megszerzésére vonatkozóan

NAV_J28

2020, február 13 - 12:54
Adóraktár adatszolgáltatása a termékkészlet változásokról

20T101

2020, február 13 - 00:01
Bejelentő és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

NAV_BIO01

2020, február 13 - 00:01
Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról)

VPOP_IE818M

2020, február 12 - 23:59
NAV_VP_IE818M Átvételi elismervény jövedéki termék adófelfüggesztéssel történő szállításához

VPOP_IE837

2020, február 12 - 23:59
Magyarázó üzenet

VPOP_IE819

2020, február 12 - 23:59
NAV_VP_IE819 Figyelmeztetésről vagy e-TKO elutasításról szóló értesítés

VPOP_IE871

2020, február 12 - 23:59
NAV_VP_IE871 Magyarázó üzenet az észlelt hiány okáról

VPOP_IE810

2020, február 12 - 23:59
NAV_VP_IE810 Elektronikus adminisztratív okmány törlése

VPOP_IE815

2020, február 12 - 23:59
NAV_VP_IE815 Adminisztratív kísérő okmány (e-TKO tervezet) a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához

B400

2020, február 12 - 13:14
B400-as adatlap ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásavagy visszterhes szerzése esetén a különböző adatok bejelentésére

19SZJA

2020, február 12 - 11:23
Bevallás a 2019. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

PTGTAXSZ

2020, február 11 - 09:46
Kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez. A verzióváltásra technikai okok miatt került sor. Kérjük, hogy az új verzióthasználja.

ELOLEGMOD

2020, február 11 - 09:42
Kérelem az adóelőleg mérséklés előterjesztéséhez A kitöltéshez kérjük, a nyomtatvány legutóbbi (5.0) verzióját szíveskedjen használni. 

2058

2020, február 7 - 13:59
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségeiről

NAV_J47

2020, február 7 - 12:56
NAV_J47 Kérelem hivatalos zár előállításának engedélyezésére, illetve sorszámtartomány kiadására

20HIPA

2020, február 6 - 13:48
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén