Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 14 óra 38 perc

1911

2020, január 3 - 13:01
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

19110

2020, január 3 - 13:01
Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

PTGTAX

2020, január 3 - 07:36
A pénztárgép-, és taxaméterszervizek adatszolgáltatása Kérjük szíveskedjen az új verziót használni!

20251

2020, január 3 - 00:01
Bevallás a társaságiadó-előlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2020. évben átalakulással létrejött jogutód adózók, továbbá a társaságiadó-előlegről az átalakulással létrejött vagy megszűnt csoportos társaságiadó-alanyisággal érintett adózók részére

2050

2020, január 3 - 00:01
Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

TAONY

2020, január 3 - 00:01
Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

SPORTBEJ

2020, január 3 - 00:01
Bejelentés a látvány-csapatsport támogatásáról a Tao. tv. 22/C. § alapján

2078

2020, január 3 - 00:01
Bevallás játékadóról

PTGSZLAH

2020, január 2 - 16:48
Adatlap a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatásához  Kérjük, az új verziót használni szíveskedjenek.

19AEOI

2020, január 2 - 00:01
Adatszolgáltatás Jelentendő valamint Nem dokumentált Pénzügyi Számlákról a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi automatikus cseréjéhez

NAV_J45

2020, január 1 - 09:51
NAV_J45 Kérelem jövedéki adó állami adó- és vámhatóság általi megállapítása iránt Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J42

2020, január 1 - 08:59
Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

19k90

2020, január 1 - 00:01
19K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról

1465

2020, január 1 - 00:01
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

L2

2020, január 1 - 00:01
Adatlap a gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illeték leletezéséhez

BEU

2020, január 1 - 00:01
Bevallás a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolására jogosult gazdálkodó szervezetek részére az Itv. 74. § (5)-(8) bekezdései alapján

BIRERT

2020, január 1 - 00:01
Bírósági értesítés a le nem rótt eljárási illetékről

VVBA

2020, január 1 - 00:01
Bejelentő adatlap ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékűjogvisszterhes vagyonátruházás során történt megszerzésére vonatkozóan

18TKORNY

2020, január 1 - 00:01
Bejelentés a 2018. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről

17TKORNY

2020, január 1 - 00:01
Bejelentés a 2017. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről