Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 22 óra 7 perc

NAV_V04

2020, szeptember 14 - 23:01
A program lehetőséget nyújt vámhatósági engedélyek és eljárások elektronikus úton történő benyújtására

1941

2020, szeptember 14 - 13:44
Bevallás a társasházak részére a 2019. évi személyi jövedelemadóról

VHCSEL

2020, szeptember 11 - 08:48
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

20T201T

2020, szeptember 9 - 22:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A CÉGBEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT SZERVEZETEKNEK ÉS EGYÉNI CÉGEKNEK

20T201CSZ

2020, szeptember 9 - 22:00
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP A BÍRÓSÁG (TÖRVÉNYSZÉK) ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT (CIVIL) SZERVEZETEKNEK

B400

2020, szeptember 9 - 09:21
Adatlap ingatlan tulajdonjogának és vagyoni értékű jogának megszerzése esetén a vagyonszerzés különböző adatainak bejelentésére továbbá a mentességek, kedvezmények jelölésére

2008

2020, szeptember 8 - 14:53
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

AbevJava

2020, szeptember 4 - 08:30
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú  nyomtatványokhoz,az AbevJava továbbfejlesztett változata. Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Tudnivalók internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/neminternet_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? nav/ebevallas/abevjava/melyiket.html Melyik programváltozatot töltsem le? Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) Az ÁNYK, az AbevJava program továbbfejlesztett változata már nemcsak a NAV, hanema közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.

20T201

2020, szeptember 2 - 22:00
Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

19TAOASZ

2020, szeptember 1 - 08:39
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja szerint az adózás előtti eredményét csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén 

20TAOASZ

2020, szeptember 1 - 08:37
Adatszolgáltatás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához, kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén

2065

2020, szeptember 1 - 08:36
2065 ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

20EGYAD

2020, augusztus 30 - 23:01
A személyi jövedelemadó 1%-áról a 2020. rendelkező évben a civil kedvezményezett javára rendelkezett magánszemélyek adatainak megismerése iránti kérelem

EGYSTAT

2020, augusztus 30 - 23:01
A kedvezményezett részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ára vonatkozóstatisztikai adatok megismerése iránti kérelem 

NAV_V05

2020, augusztus 28 - 12:00
Nyomtatvánnyal nem támogatott és e-Papír ügycsoportban sem nevesített kérelmek benyújtására alkalmas program.

NAV_UHG01

2020, augusztus 28 - 09:55
Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a forgalomba hozott üzemanyagból és más közlekedési célú energiatermékből származó üvegházhatású gázkibocsátásról)

NAV_J32

2020, augusztus 28 - 09:53
Bejelentés szállításról Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető. Bővebb információk TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html itt . TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html  

VPOP_PMT17

2020, augusztus 26 - 23:01
Bejelentési adatlap a pénzmosásra utaló tény, adat, körülményről

20EGYREG

2020, augusztus 26 - 13:25
Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához

20J03

2020, augusztus 25 - 23:01
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről