Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 23 óra 16 perc

18T201T

2018, október 4 - 08:20
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségűvállalkozások és egyéni cégek részére 

EGYKE

2018, október 3 - 23:01
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az adatlap módosítását az Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására megnevezésű- EMEGKER űrlap külön sorban történő feltüntetése tette szükségessé. Kérjük, hogy nyomtatáskor mindig szíveskedjenek ellenőrizni, hogy valamennyi,bejegyzést tartalmazó pótlapot kinyomtatták. Kérjük, hogy az adatlap új verzióját szíveskedjenek használni.

FAM01M

2018, október 3 - 10:01
Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához.

FAM01

2018, október 3 - 10:00
Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésreirányuló kérelmének elbírálásához.

18T201TSZ

2018, október 1 - 23:01
18T201TSZ Bejelentő és változásbejelentő lap az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére  A képviselő adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár felé kell bejelenteni.

18EGYREG

2018, szeptember 27 - 12:40
Adatlap a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezéseszerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt előzetes regisztrációfeltételeinek igazolásához 

BEVKA

2018, szeptember 27 - 11:54
A bevándorlást segítő tevékenységet végző, magyarországi székhelyű szervezetbejelentése a javára juttatott támogatásról. 

VVBA

2018, szeptember 24 - 14:10
Bejelentő adatlap ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékűjogvisszterhes vagyonátruházás során történt megszerzésére vonatkozóan

VBBA

2018, szeptember 24 - 13:48
Bejelentő adatlap belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét visszteher mellett történő megszerzésére vonatkozóan

AVBA

2018, szeptember 24 - 13:40
Bejelentő adatlap ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékűjog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan

HK

2018, szeptember 24 - 13:38
Hagyatéki kimutatás nyomtatvány az ingóörökség örökös által történő bevallásához

VHATAD

2018, szeptember 21 - 12:07
Az adatlap a 2017. december 31-én folyamatban lévő, pénzkövetelés behajtása irántivégrehajtási ügyek átadására szolgál hatáskör hiánya miatt

NAV_J28

2018, szeptember 20 - 10:21
Adóraktár adatszolgáltatása a termékkészlet változásokról

B400

2018, szeptember 18 - 10:23
B400-as adatlap ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásavagy visszterhes szerzése esetén a különböző adatok bejelentésére

18AIFRS

2018, szeptember 14 - 12:29
Az IFRS-ek alkalmazására áttérő, adóelőleg kiegészítésére nem kötelezett adózókTao. tv. 18/D. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatása

1808

2018, szeptember 14 - 12:27
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokrólés egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

VPOP_IE837

2018, szeptember 12 - 12:11
Magyarázó üzenet

VPOP_IE871

2018, szeptember 12 - 12:08
NAV_VP_IE871 Magyarázó üzenet az észlelt hiány okáról

NAV_DK05

2018, szeptember 12 - 12:02
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyéb bejelentések, kérelmek 

VPOP_IE819

2018, szeptember 12 - 12:01
NAV_VP_IE819 Figyelmeztetésről vagy e-TKO elutasításról szóló értesítés