Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 11 óra 18 perc

NY

2017, január 20 - 00:01
Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról

1786

2017, január 19 - 00:01
Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

17T107

2017, január 18 - 11:34
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez,illetve törléséhez

17T108

2017, január 18 - 11:31
KÉRELEM a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

1765

2017, január 17 - 08:53
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

17A60

2017, január 16 - 16:09
Összesítő nyilatkozat az Ezrópai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

1729EUD

2017, január 16 - 16:07
Bevallás a 2017. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról és a növekedési adóhitelről az előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

1794

2017, január 16 - 16:02
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

17T201CSZ

2017, január 16 - 15:58
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

17T201C

2017, január 16 - 15:57
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

17T201T

2017, január 16 - 15:57
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

17T201

2017, január 16 - 15:55
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

1641

2017, január 16 - 00:01
Bevallás a társasházak részére a 2016. évi személyi jövedelemadóról

16J03

2017, január 13 - 11:38
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintazönellenőrzéssel történő helyesbítésről

1720

2017, január 13 - 00:01
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1411

2017, január 12 - 14:40
Bevallás az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

10. PÓTLAP

2017, január 12 - 10:40
Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

9. PÓTLAP

2017, január 12 - 10:39
Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók részére

1758

2017, január 12 - 10:29
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

1708INT

2017, január 12 - 00:01
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részérea szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - MonthlyDeclaration on social contribution tax, contributions and other data for subjectsas per section 56/A of Act LXXX of 1997.