Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 22 óra 36 perc

CSEKK

2015, január 20 - 16:13
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez A nyomtatványon a kiválasztható adónemek listáját módosítottuk. Kérjük, hogyszíveskedjen a 14.0-ás verziót használni.

1591

2015, január 20 - 09:40
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

15A60

2015, január 20 - 00:01
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

15KIVA

2015, január 20 - 00:01
Bevallás a kisvállalati adóról

1429

2015, január 20 - 00:01
Bevallás és 1429-A Adatszolgáltatás a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1586

2015, január 20 - 00:01
 Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1453ADONYILATKOZAT

2015, január 19 - 15:39
Adónyilatkozat a 2014. évre a személyi jövedelemadó kötelezettségről

14EGYSZA

2015, január 19 - 15:32
A 14EGYSZA nyilatkozat kitöltő és ellenörző programja

15T1041

2015, január 19 - 15:11
15T1041 bejelentő és változás-bejelentő adatlap a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól Az adatlap kitöltésével és NAV-hoz történő eljuttatásával ön eleget tesz az Art.16. § (4) bekezdés a)-c), valamint (4b) pontjaiban foglalt bejelentési kötelezettségének.Kérjük, szíveskedjen elolvasni a kitöltési útmutatót is.

15KTBEV

2015, január 16 - 12:26
 Környezetvédelmi termékdíj 2015. évi bevallása

1441

2015, január 16 - 08:44
Bevallás a társasházak részére a 2014. évi személyi jövedelemadóról

15KTA

2015, január 15 - 14:33
Bevallás a csekély mennyiségű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználórészére forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevőtermékdíjátalány fizetésére kötelezettek részére 2015. év

14K102

2015, január 15 - 14:28
Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2014. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről

1471

2015, január 14 - 08:38
Bevallás a tevékenységét 2014. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2014. évben vagy 2015. évtől választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2015. évtől választó adózók részére

1494

2015, január 13 - 16:27
Bevallás a 2014. évi reklámadó adóelőlegéről, azadóelőleg-kiegészítéséről, a 2014. évi reklámadóról, reklám-közzétételmegrendelőt terhelő havi kötelezettségéről

1429EUD

2015, január 13 - 10:40
Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

1510B

2015, január 12 - 15:00
Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1558

2015, január 12 - 00:00

14K90

2015, január 10 - 13:14
A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról

14K75

2015, január 10 - 13:07
Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről