Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 12 óra 7 perc

NAV_J42

2018, február 14 - 13:21
Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

EGYKE

2018, február 14 - 10:57
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az adatlap módosítását az Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására megnevezésű- EMEGKER űrlap külön sorban történő feltüntetése tette szükségessé. Kérjük, hogy nyomtatáskor mindig szíveskedjenek ellenőrizni, hogy valamennyi,bejegyzést tartalmazó pótlapot kinyomtatták. Kérjük, hogy az adatlap új verzióját szíveskedjenek használni.

17SZJA

2018, február 14 - 08:59
Bevallás a 2017. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről,mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről.

EMEGKERH

2018, február 13 - 09:04
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER

2018, február 13 - 09:00
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VHCSEL

2018, február 13 - 08:59
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

18ELEKAFA_KIIGNY

2018, február 13 - 00:01
Az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamelytagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetési kérelmének kiigazításinyilatkozata 

17TAOASZ

2018, február 12 - 11:34
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén

NAV_V01_KTF

2018, február 12 - 09:22
A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás iránti kérelem benyújtására alkalmas program.

NAV_V02_KSZF

2018, február 12 - 09:18
A kötelező érvényű származási felvilágosítás iránti kérelem benyújtására alkalmas program.

CSEKK

2018, február 12 - 09:14
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez

1817

2018, február 9 - 10:08
1817. számú, "Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez" elnevezésű nyomtatvány

NAV_J21

2018, február 8 - 00:00
Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utániadó-visszaigénylés érvényesítéséhez Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J31

2018, február 8 - 00:00
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek engedélyezésére

1778

2018, február 7 - 11:37
Bevallás játékadóról

1743

2018, február 6 - 14:33
Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól,az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségrőlés adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációsjárulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére

17AEOI

2018, február 2 - 13:24
Adatszolgáltatás Jelentendő valamint Nem dokumentált Pénzügyi Számlákról a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi automatikus cseréjéhez

18KIVA

2018, február 1 - 15:43
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)