Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 34 perc 19 másodperc

1265

2014, augusztus 10 - 23:00
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1465

2014, augusztus 10 - 23:00
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

VPOP_Bio01

2014, augusztus 4 - 23:00
Üzemanyag-forgalmazók jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról

13T29

2014, július 31 - 23:01
A nyomtatvány a magánszemély személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás hátralékának bejelentésére alkalmazandó. 

NAV_13T29

2014, július 31 - 23:01
A nyomtatvány a magánszemély személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás hátralékának bejelentésére alkalmazandó. 

CSEKK

2014, július 31 - 13:39
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez A nyomtatványon a kiválasztható adónemek listáját módosítottuk. Kérjük, hogyszíveskedjen a 13.0-ás verziót használni.

TRAKT

2014, július 30 - 23:01
Kérelem termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránt

14B400

2014, július 30 - 23:01
Adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén a bevételt szerző adatainak bejelentéséhez.

NAV_J24

2014, július 22 - 14:00
Bejelentés a szárított dohány, fermentált dohány szállításáról

1471

2014, július 18 - 10:45
Bevallás a tevékenységét 2014. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2014. évben vagy 2015. évtől választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2015. évtől választó adózók részére

1429EUD

2014, július 18 - 10:10
Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

PTGSZLAA

2014, július 17 - 23:01
PTGSZLAA adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgáltatásához Kérjük, az új verziót használni szíveskedjenek.

17

2014, július 17 - 23:00
Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

KTRAKT

2014, július 14 - 23:01
Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

14T1043TEL

2014, július 7 - 14:01
Bejelentő és változás-bejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól telefonon történő bejelentés esetén – Nem nyújtható be! (Ez a nyomtatvány a telefonon történő bejelentés adóhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja)

VPOP_J22

2014, július 1 - 10:50
NAV_VP_J22 A bérfőzési lapokról adatszolgáltatásA bérfőzési lapokról adatszolgáltatás A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 57. § (2) bekezdése alapján a szeszfőzde engedélyese a bérfőzési napló második példányát a tárgyhónapot követő 20. napjáig köteles megküldeni a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv részére. A bérfőzési napló e rendelkezés szerinti megküldése a Vhr. (2a) bekezdés b) pontja alapján elektronikusan is teljesíthető a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus nyomtatványon az ügyfélkapun keresztül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Windows frissítési problémák miatt előfordulhat, hogy az ÁNYK futtatásakor nem a javított súgó töltődik be. Amennyiben ezt tapasztalják, a következőképpen lehet a friss verziót betölteni: Az új verzió és a súgó telepítését követően az abevjava telepítési könyvtárában a segitseg/VPOP/VPOP_J22 könyvtárból törlendő minden olyan eredeti fájl, amelynél a telepítés során másolat fájl jön létre. A létrejövő másolat fájl (pl. VPOP_J22_VPOP_J22_P01 másolat.htm) nevéből a _másolat rész törlendő. Ezt követően az ÁNYK futtatásakor az aktuális súgó szövege olvasható.

VPOP_J20

2014, június 30 - 23:01
NAV_VP_J20 Motorfejlesztés bejelentése

VPOP_J17

2014, június 30 - 23:01
NAV_VP_J17 Bejelentés a Jöt. 73. § (10) bekezdése szerinti alkoholtermékről, illetve a Jöt. 85. § (1) bekezdése szerinti szőlőborról és egyéb borról

BEV_J13

2014, június 30 - 23:01
Szállítási nyilvántartás havi zárás

VPOP_IE818M

2014, június 30 - 23:01
NAV_VP_IE818M számú üzenet, átvételi elismervény jövedéki termék adófelfüggesztéssel történő szállításához