Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések rovat

Frissítve: 7 óra 56 perc

1717

2017, január 5 - 16:12
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű1717. számú nyomtatvány

17251

2017, január 5 - 13:55
Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátókjövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2017. évben átalakulássallétrejött jogutód adózók részére

SPORTBEJ

2017, január 5 - 13:53
Bejelentés a látvány-csapatsport támogatásáról

17NETA

2017, január 4 - 16:24
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2017. év

17KTA

2017, január 4 - 12:01
Bevallás a csekély mennyiségű termékdíjköteles terméket kizárólag végfelhasználórészére forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő termékdíjátalányfizetésére kötelezettek részére 2017. év

17J03

2017, január 4 - 11:56
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintaz önellenőrzéssel történő helyesbítésről

17110

2017, január 4 - 11:43
Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatásielőleg igényléséhez

1778

2017, január 4 - 09:12
Bevallás játékadóról

1711

2017, január 4 - 09:05
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2017. január 1-je előtt.

TAONY

2017, január 4 - 08:44
Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról az Art. 31. § (5) bekezdése alapján

17TING

2017, január 4 - 07:53
Jegyzői adatszolgáltatás az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

NAV_F02

2017, január 3 - 14:03
Napi bejelentés fémkereskedelmi tevékenységről nyomtatvány Ez a nyomtatvány a fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodók bevételezett-és kiadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok napi adatszolgáltatási kötelezettségénekteljesítésére szolgál.

NAV_F01

2017, január 3 - 14:01
Fémkereskedelmi engedély kérelem

FAG01

2017, január 2 - 00:01
Adatlap gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

FAM01

2017, január 2 - 00:01
Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésreirányuló kérelmének elbírálásához.

1701

2017, január 2 - 00:01
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

16K105

2017, január 1 - 14:53
Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamábanilletőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó 2016. évijövedelméről elnevezésű nyomtatványhoz

VPOP_HU815E

2017, január 1 - 14:34
NAV_VP_HU815E számú elektronikus egyszerűsített kísérőokmány szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek közösségen belüli szállítása

16K71

2017, január 1 - 07:41
A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2016. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról