Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 12 óra 54 perc

12P90

2014, augusztus 14 - 23:30
Bevallás a pénzügyi szervezetek 2012. évi különadójáról

0853

2014, augusztus 14 - 23:00
Bevallás a 2008. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

14J03

2014, augusztus 14 - 23:00
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

J03

2014, augusztus 14 - 23:00
Havi a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

11P90

2014, augusztus 14 - 23:00
Bevallás a pénzügyi szervezetek 2011. évi különadójáról

13J03

2014, augusztus 14 - 23:00
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

14T201T

2014, augusztus 14 - 23:00
Bejelentő és Változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére.

PTGM

2014, augusztus 12 - 23:01
Kérelem a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítésre irányuló eljáráshoz.

14NETA

2014, augusztus 10 - 23:00
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2014. év

1065

2014, augusztus 10 - 23:00
Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről FIGYELEM! Amennyiben a bevalláshoz 1065-KER lapot csatol, kérem, figyelmesenolvassa el a bevallás kitöltési útmutatójának 01-03-as lap, 82. sorára vonatkozórészét. Kérelem nav/archiv/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_afa_visszaigenyles.html Kérelem  az alanyi adómentességet választó, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységetfolytató, és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállásúadóalanyok részére

1165

2014, augusztus 10 - 23:00
Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről FIGYELEM! Amennyiben a bevalláshoz 1165-KER lapot csatol, kérem, figyelmesen olvassa el a bevallás kitöltési útmutatójának 01-03-as lap, 86. sorára vonatkozó részét. Kérelem nav/archiv/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_afa_visszaigenyles.html Kérelem  az alanyi adómentességet választó, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató, és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanyok részére

08310

2014, augusztus 10 - 23:00
Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről; 2008. december 31-ig bezárólag az adómegállapítási időszakok elévülési időn belül történő önellenőrzéséhez Az Art. 124/C-D. §-ban meghatározott – az államháztartási támogatásra jutó áfatartalom visszamenőleges levonására, annak egyszeres kamattal növelt összegű visszaigénylésére vonatkozó – önellenőrzések benyújtására előírt határidő 2009. október 20-án lejárt, ezt követően a 6.0 és korábbi verziószámú programokkal kitöltött 08310. számú bevallást nem fogadunk el . Kérjük, szíveskedjenek letölteni a formai és tartalmi módosítást tartalmazó új verziót, és a továbbiakban a 2003-2008. évekre vonatkozó önellenőrzéseiknél az új (vagy azt követően kihelyezett újabb) verziókat használják. Tájékoztató az állami támogatások felhasználásával 2004-2005. években megvalósított beszerzések általános forgalmi adó tartalma levonási joga utólagos érvényesítésének lehetőségéről nav/archiv/adoinfo/afa/tajek_allami_tamogatas_felhaszn.html Tájékoztató az állami támogatások felhasználásával 2004-2005. években megvalósított beszerzések általános forgalmi adó tartalma levonási joga utólagos érvényesítésének lehetőségéről nav/archiv/adoinfo/afa/tajek_allami_tamogatas_felhaszn.html Tájékoztató az állami támogatások felhasználásával 2004-2005. években megvalósított beszerzések általános forgalmi adó tartalma levonási joga utólagos érvényesítésének lehetőségéről Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról nav/archiv/adoinfo/afa/afa_090121.html Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról nav/archiv/adoinfo/afa/afa_090121.html Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról

0865

2014, augusztus 10 - 23:00
Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről - 0865/650/651 - A 0865/650/651/310/320. számú bizonylatból a 08310. számú önellenőrzési, valaminta 08320. számú pótló bevallás kitöltésére külön programok készültek, amelyek a 08310 nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/08310.html 08310 és a 08320 nav/archiv/letoltesek_program/nyomtatvanykitolto_2008/08320.html 08320 nyomtatványneveknél találhatók a táblázatban. Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról nav/archiv/adoinfo/afa/afa_090121.html Tájékoztatás az áfabevallás rendjében 2009-ben bekövetkezett változásokról

14110

2014, augusztus 10 - 23:00
Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, amennyiben a nyomtatványt letöltik az internetről, 2014. január 1-jeelőtt ne nyújtsák be az adóhatósághoz.

0965

2014, augusztus 10 - 23:00
Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről

1411

2014, augusztus 10 - 23:00
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatási igényekről

1365

2014, augusztus 10 - 23:00
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

1265

2014, augusztus 10 - 23:00
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1465

2014, augusztus 10 - 23:00
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

VPOP_Bio01

2014, augusztus 4 - 23:00
Üzemanyag-forgalmazók jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról