Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 12 óra 31 perc

14FATCA

2015, április 3 - 11:12
Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról 

1558

2015, április 3 - 09:49

AUTOMATA

2015, április 2 - 07:46
AUTOMATA adatlap az élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések üzemeltetéséhez szükséges regisztrációs szám igényléséhez, valamint az automaták üzemeltetésében bekövetkezett változások bejelentéséhez

1329

2015, március 31 - 15:29
Bevallás és 1329-A Adatszolgáltatás a 2013. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1329EUD

2015, március 31 - 13:03
Bevallás a 2013. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

1429EUD

2015, március 30 - 16:04
Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

15ELEKAFA

2015, március 27 - 10:18
Kérelem az Art. 9. számú melléklet I. címének 2/A. pontjában meghatározottadóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megilletőhozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez

15ELEKAFA_KIIGNY

2015, március 27 - 10:13
Az Art. 9. számú melléklet I. cím 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt azEurópai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadóvisszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

14K106

2015, március 26 - 17:09
A biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

1529EUD

2015, március 26 - 14:05
Bevallás a 2015. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról,az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetekkülönadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptáriévtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devzáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

AbevJava

2015, március 25 - 12:59
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú  nyomtatványokhoz, az AbevJava továbbfejlesztett változata. Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Tudnivalók internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/neminternet_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? nav/ebevallas/abevjava/melyiket.html Melyik programváltozatot töltsem le? Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) Az ÁNYK, az AbevJava program továbbfejlesztett változata már nemcsak a NAV, hanema közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.

1565

2015, március 25 - 00:00
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

1065

2015, március 25 - 00:00
Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről FIGYELEM! Amennyiben a bevalláshoz 1065-KER lapot csatol, kérem, figyelmesenolvassa el a bevallás kitöltési útmutatójának 01-03-as lap, 82. sorára vonatkozórészét. Kérelem nav/archiv/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_afa_visszaigenyles.html Kérelem  az alanyi adómentességet választó, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységetfolytató, és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállásúadóalanyok részére

0965

2015, március 25 - 00:00
Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről

1165

2015, március 25 - 00:00
Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről FIGYELEM! Amennyiben a bevalláshoz 1165-KER lapot csatol, kérem, figyelmesenolvassa el a bevallás kitöltési útmutatójának 01-03-as lap, 86. sorára vonatkozórészét. Kérelem nav/archiv/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_afa_visszaigenyles.html Kérelem  az alanyi adómentességet választó, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységetfolytató, és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállásúadóalanyok részére

1465

2015, március 25 - 00:00
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

1265

2015, március 25 - 00:00
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1365

2015, március 25 - 00:00
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

1551

2015, március 20 - 00:01
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

15A215

2015, március 18 - 16:23
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól szóló 15A215 jelű bevallás