Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 16 óra 14 perc

19K71

2020, január 1 - 00:01
A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2019. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról

19K72

2020, január 1 - 00:01
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2019. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

19K73

2020, január 1 - 00:01
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2019. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

19K75

2020, január 1 - 00:01
Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély által történő megszüntetéséről

19K79

2020, január 1 - 00:01
A kifizető adatszolgáltatása az Szja tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a 2019. évben kifizetett osztalékjövedelemről

19K83

2020, január 1 - 00:01
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról

19K84

2020, január 1 - 00:01
A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása

20T104

2020, január 1 - 00:01
20T104 ADATBEJELENTŐ LAP a nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi illetőségű magánszemély és a munkavégzésre megbízást adó külföldi szervezet vagy magánszemély bejelentéséhez

20T1041

2020, január 1 - 00:01
A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 20T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő adatlap

20TADRI

2020, január 1 - 00:01
20TADRI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Cégbejegyzésre kötelezett szervezetben vezető tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagjaként, részvényeseként, ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagjaként vagy részvényeseként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tagként vagy részvényesként történő részvétel megtagadása feltételeinek vizsgálatáról

20T1042E

2020, január 1 - 00:01
20T1042E - Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól

20T106

2020, január 1 - 00:01
20T106 ADATSZOLGÁLTATÁS ügyvédi/ szabadalmi ügyvivői/ közjegyzői tevékenység szünetelése kezdő, illetőleg utolsó napjáról

20TING

2020, január 1 - 00:01
20TING JELŰ ADATLAPHOZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP JEGYZŐI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ az ingatlannal rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról

20T1042TEL

2020, január 1 - 00:01
20T1042TEL - Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól, telefonos ügyfélszolgálat útján, a 185-ös ügyfélvonalon történő bejelentés esetén kizárólag az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat részére Ez a nyomtatvány elektronikusan vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

20T1043H

2020, január 1 - 00:01
20T1043H Bejelentő és változásbejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő benyújtáskor

20T1041INT

2020, január 1 - 00:01
20T1041INT   BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy - ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti – a külföldi vállalkozás által foglalkoztatott biztosított részére, a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokról

20T1043TEL

2020, január 1 - 00:01
20T1043TEL Bejelentő és változásbejelentő lap a természetes személyek között háztartási munkára létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített bejelentéskor   Ez a nyomtatvány elektronikusan vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés NAV-hoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

20T1044D

2020, január 1 - 00:01
20T1044D Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján az ISKOLASZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, ügyfélkapus benyújtáskor

20T1045TEL

2020, január 1 - 00:01
20T1045TEL Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján a KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonon teljesített bejelentéskor Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.

20T1044TEL

2020, január 1 - 00:01
20T1044TEL Bejelentő és változásbejelentő lap az Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján az ISKOLASZÖVETKEZET biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretében személyesen közreműködő tagjáról, telefonon történő benyújtáskor Ez a nyomtatvány elektronikus úton vagy papíron nem küldhető be, csak a telefonon történő bejelentés állami adó- és vámhatósághoz beérkezett adatainak ellenőrzését, illetve azok adatlapba történő betölthetőségét szolgálja.