Fazekas Sádor vidékfejlesztési miniszter nyilatkozata a HírTV-nek

 

Több mint egy hete Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyilatkozott a HírTV Soroló c. műsorában. Tájékoztatásul néhány mondatban olvashatnak az alábbiakban az ott elhangzottakról.
Megítélése szerint közepes vagy közepesnél jobb termés lesz az idén. A Vidékfejlesztési Minisztérium is elősegítette ezt, hisz valamennyi agrártámogatást, több mint 450 milliárd Ft-ot kifizettek. Így például az állatjóléti, állatgyógyászati támogatásokat is, amire a korábbi években sokat kellett várni. Elmondta, hogy a csapások nem kímélnek minket ebben az esztendőben sem.

Év elején a belvízzel kellett küzdeni, majd a fagykárral, a legújabb probléma pedig a zöldségpiacon az uborka körül kialakult mizéria, ami újabb feladatként jelentkezett. A magyar agrárdiplomácia, a magyar EU-elnökség egyik jelentős sikere az, hogy gyorsan, hetente tárgyalta az agrárminiszterek tanácsa ezt a problémát. A döntés megszületett, kártalanítás illeti meg a termelőket. A károk felmérése már megkezdődött, több milliárdos károkkal szembesültünk, és valamennyi termelő kártalanítást fog kapni. Azok is, akik TÉSZ-tagok, és azok is, akik TÉSZ kereteken kívül gazdálkodnak. Itt még a pontos véglegesített számokra várunk, hamarosan meg fog jelenni az a rendelet, ami mindezt tartalmazza. Ezt a támogatást közvetlenül a termelők fogják megkapni, nem pedig országonkénti besorolás alapján. Tehát a termelőkre leosztva fognak a kifizetések megvalósulni, úgy, mint ahogy a kárfelmérés is történik. A kármegállapítás kiindulópontja a 2007-től 2010-ig terjedő időszaknak a piaci ára, aminek az 50 %-át, vagy esetleg magasabb %-át kapják majd a termelők. A kifizetések július-augusztusban megtörténnek. Mivel nem kereskedőn vagy feldolgozón keresztül történik a kifizetés, viszonylag gyorsan valósulhat meg. Nyilatkozott a KAP-reformról is. Magyarországnak az volt a célja, hogy legyen közös agrárpolitika a jövőben is, ugyanis már a léte körül is komoly viták folytak. Erről megvan a döntés, mégpedig oly módon, hogy ez erős agrárpolitika lesz, ami azt jelenti, hogy kellő pénzügyi forrásokra támaszkodik. Továbbá célunk az, hogy legyen méltányos az elosztás, tehát az eddigi aránytalanságokat, amik megfigyelhetőek voltak, mérsékelje az agrárpolitika, hisz ezek nagyon fontos elemek. Sikerült úgy megállapodni 81 %-os többséggel, hogy egyetlen kérdésben sem szenvedtünk hátrányt. Fontosnak tartja a miniszter, hogy az élelmiszer-ellátásban önálló legyen az Unió. Sikerült azt is elérnünk, hogy az édesvízi halászatot is kellő mértékben támogassák, ami a foglalkoztatás szempontjából is előnyös. Mindezek elérése az uniós elnökség időszakára esett. Bevezettük a helyi értékesítés, feldolgozás lehetőségét, és ez be is került a köztudatba, de probléma az, hogy még nem éltek vele olyan sokan, mint ahogy egyébként Nyugat-Európában ezt a lehetőséget kihasználják. Elmondta, hogy más út nincs, csak a termelők összefogása, hogy szervezetekbe tömörüljenek, így például a libatartók egy egységként lépjenek fel a saját érdekeik védelmében. Ugyanez vonatkozik a felvásárlókkal, feldolgozókkal történő tárgyalás folyamán is, hogy összefogva hatékonyabban tudják érvényesíteni érdekeiket. Elmondta, hogy a vetélytársaink szervezettek, és nekünk is el kell érnünk ezt a szintet. Elmondta, hogy a TÉSZ-ekre szükség van, hisz az Unió is támogatja őket. Ezeket a TÉSZ-eknek jutó forrásokat ki kell használnunk, így jónéhány nagy TÉSZ-re és más termelői érdekképviseletre is szükség lenne a továbbiakban is. Megemlítette, hogy kidolgozták azt az agrárkamarai koncepciót, aminek fontos eleme, hogy minden mezőgazdaságban szereplő (őstermelő, mezőgazdasági vállalkozás, családi vállalkozás, feldolgozó, értékesítő) egy nagy kamarában legyen, ahol a közös vitákat úgymond házon belül le tudják rendezni, egyenlő feltételekkel tudnak vitatkozni. Az állami területeket átvizsgálták, az anomáliák megszüntetésével ősztől fogják szabályozott törvényi keretek között meghirdetni. Elmondta, hogy a hivatalok azért vannak, hogy szolgáltassanak az állampolgárok, a gazdák részére. Ezek hozzáállásában még komoly változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a gazdák ügyét magukénak érezzék a hivatalok, az állampolgárok pedig magukénak érezzék az államot. 

 Közzétéve: 2011.07.05